Ένταση φωτισμού - Lumens Watt

Τα lumens είναι η μονάδα μέτρησης της δύναμης του φωτός που παράγεται.

lumens-watt

* Τα παραπάνω δεδομένα πιθανόν να διαφοροποιούνται,
   ανάλογα με την μάρκα και την ποιότητα των λαμπτήρων LED.

Watts to lumens calculator ►